LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

Notice of General Annual Meeting 2019 (Swedish)

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 16.00 på ICON, Storgatan 82A i Växjö RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 30 april 2019, delsanmält sin…

Read More

Notice of General Annual Meeting 2018 (Swedish)

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 16.00 på World Trade Center, Södra Järnvägsgatan 4B i Växjö. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 2 maj…

Read More