LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

Release of Interim Report January to September 2018 (Swedish only)

Växjö, Sverige, 19:e oktober, 2018   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag delårsrapport för perioden januari till september 2018.

  • Orderingång 92,3 MSEK (83,5)
  • Omsättning 96,7 MSEK (85,7)
  • Bruttomarginal 46,4 procent (44,2)
  • Rörelseresultat 9,3 MSEK (8,0)
  • Resultat efter skatt 7,2 MSEK (5,9)

 

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2018

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 96,7 MSEK (85,7). Bruttovinsten uppgick till 44,9 MSEK (37,9) och bruttomarginalen till 46,4 procent (44,2).

Rörelsens omkostnader var 33,8 MSEK (29,0), av detta svarade personalkostnader för 23,5 MSEK (19,6). Övriga kostnader var 10,3 MSEK (9,3). EBITDA för perioden uppgick till 11,1 MSEK (8,9).

Avskrivningar under perioden var 1,8 MSEK (0,9) och rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK (8,0).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 2,1 MSEK belastar resultatet efter skatt, vilket uppgick till 7,2 MSEK (5,9).

Orderingången under perioden har uppgått till 92,3 MSEK (83,5) och orderstocken var vid periodens slut 5,7 MSEK (11,2). Tredje kvartalets orderingång var 23,9 MSEK (29,6).

Koncernens omsättning ökade med 13 procent från föregående år och orderingången ökade med 11 procent. Bruttomarginalen ökade till 46,4 procent (44,2). Omsättning och bruttomarginal har påverkats positivt av en svag SEK-kurs medan omkostnader påverkats negativt.

Kassaflödet har uppgått till 7,3 MSEK (-8,1) efter utdelning om 4,2 MSEK.

 

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Omsättningen ökade med 15 procent till 34,3 MSEK (29,8).

Bruttomarginalen i kvartalet ökade till 47,1 (43,4), och kvartalets omkostnader uppgick till 11,2 MSEK (9,2) och avskrivningar till 0,6 (0,3). Efter finansiella kostnader medförde det ett resultat före skatt på 4,4 MSEK (3,5) motsvarande en ökning på 26 procent.

Orderingången i kvartalet uppgick till 23,9 MSEK (29,6).

 

Rapporteringstillfällen för 2018

Bokslutskommuniké för år 2018              8 februari, 2019 kl. 08:00

 

Förfrågningar
JLT Mobile Computers
Per Holmberg, VD Stefan Käck, vVD
Telefon: +46 470 53 00 53 Telefon: +46 470 53 03 21
per.holmberg@jltmobile.com

jltmobile.com

stefan.kack@jltmobile.com

jltmobile.com

 

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

Want to learn more?

We’re here to help and advise you on every aspect of rugged devices and industry data communications. Please fill in the form and we will get back to you as soon as possible.