LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

JLT Mobile Computers Nomination Committee and Annual General Meeting 2020 (Swedish only)

Växjö, Sverige, 23:e oktober, 2019   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att årsstämma kommer att avhållas den 6 maj, 2020 på PM & Vänner i Växjö.

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av JLT Mobile Computers valberedning meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med Emil Hjalmarsson som sammankallande.

Enligt beslut på årsstämman 2019 skall bolaget ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

I valberedningen ingår:

  • Jan Olofsson, eget innehav
  • Emil Hjalmarsson utsedd av AB Grenspecialisten
  • Wilhelm Gruvberg utsedd av Alcur Fonder

Valberedningen har utsett Emil Hjalmarsson till sin ordförande.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

  • förslag till ordförande på stämman;
  • förslag till styrelse;
  • förslag till styrelseordförande;
  • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete;
  • förslag till revisor;
  • förslag till arvode till bolagets revisor; samt
  • instruktion till valberedning inför årsstämman 2021

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till Emil Hjalmarsson: emil@grenspecialisten.com eller brev till: JLT Mobile Computers Valberedning, Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten, Box 4042, 20311 Malmö, senast den 31 januari 2020.

 

För ytterligare information gällande valberedning och årsstämma

Emil Hjalmarsson
Valberedningens ordförande
Telefon: +46-730-847989
Ola Blomberg
Styrelseordförande
Telefon: +46 70 584 66 41
För övriga frågor
Per Holmberg, VD
Telefon: +46 470 53 00 53

Want to learn more?

We’re here to help and advise you on every aspect of rugged devices and industry data communications. Please fill in the form and we will get back to you as soon as possible.