LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Skip to content

JLT Mobile Computers Inc. wins big order of 9 MSEK (Swedish)

God orderingång under början av 2016 drivet av JLT:s USA-verksamhet som förvärvades i december 2014

Växjö, 4 mars 2016 * * * JLT Mobile Computers, svensk utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserar en fortsatt stark orderingång under början av 2016. Ytterligare en storaffär, med ett värde på 9 MSEK, har i hård konkurrens nyligen vunnits av JLT:s USA-bolag, JLT Mobile Computers Inc. Leveranser påbörjas inom kort och kommer i huvudsak att ske under första och andra kvartalet 2016 med planerad slutleverans i början av juli.

Som tidigare rapporterats har 2016 börjat starkt för JLT med ett flertal nya storaffärer inom transport- och logistiksegmentet. Sammanlagd orderingång 2016 uppgår till 38 MSEK och kan i huvudsak härledas till den amerikanska marknaden. Den starka orderingången visar på en god efterfrågan och acceptans av JLT:s senaste produkter som lanserades under 2015.

 

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan starten 1994 har JLT levererat över 90 000 datorer. Under 2015 omsatte JLT 81 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som Certified Advisor. För mer information, se jltmobile.com.

Want to learn more?

We’re here to help and advise you on every aspect of rugged devices and industry data communications. Please fill in the form and we will get back to you as soon as possible.