Datorer från JLT Mobile Computers används för att reducera CO2-utsläpp från vägtransporter