Hoppa till innehåll

Information för investerare

Här hittar du årsredovisningar, finansiella rapporter, material från investerarpresentationer, information om årsstämma, nyheter och annan information för investerare

Kommande finansiella rapporter och event

Händelse

Datum

Delårsrapport Januari-September, 2020 publiceras

oktober 23, 2020 8:00 f m CET

Bokslutskommuniké 2020 publiceras

februari 10, 2021 8:00 f m CET

Kontakt för investerare

Telefon: +46 470 53 03 00
Email: investor@jltmobile.com

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från JLT

Fyll i e-postadress och språkpreferenser nedan.

Information om aktien

JLT Mobile Computers AB är noterade på Nasdaq First North Growth Market* under symbolen JLT (SE0000725624) med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser, kontact: +46 8 684 211 10 eller advisor@eminova.se.

Om JLT Mobile Computers >

 

*Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.​ 

Bolagets största ägare

31:a december 2019

 

Jan Olof Olofsson med familj (29.33%)
Grenspecialisten förvaltning AB (8.24%)
Försäkringsbolaget Avanza Pension (6.13%)
Alcur Select (4.83%)
Jerry Fredriksson med företag (3.45%)
Tommy Svensson (3.04%)
Per Holmberg (2.54%)
Nordnet Pensionsförsäkring AB (2.40%)
Danica Pension Försäkrings AB (2.31%)
Larne Wallisson med företag (2.17%)