LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

Information för investerare

Här hittar du årsredovisningar, finansiella rapporter, material från investerarpresentationer, information om årsstämma, nyheter och annan information för investerare

Finansiella rapporter och event

Händelse

Datum

Bokslutskommuniké 2023

9 februari, 2024 kl. 08:00 CET

Delårsrapport: januari till mars 2024

7 maj, 2024 kl. 13:00 CET

Årsstämma 2024

Årsstämma
7:e maj kl 16:00
Växjö

7 maj, 2024 kl. 16:00 CET

Delårsrapport: januari till juni 2024

14 augusti, 2024 kl. 08:00 CET

Delårsrapport: januari till september 2024

25 oktober, 2024 kl. 08:00 CET

Bokslutskommuniké 2024

12 februari, 2025 kl. 08:00 CET

Kontakt för investerare

Telefon: +46 470 53 03 00
Email: investor@jltmobile.com

Information om aktien

JLT Mobile Computers AB är noterade på Nasdaq First North Growth Market* under symbolen JLT (SE0000725624) med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser, kontact: +46 8 684 211 10 eller adviser@eminova.se.

Om JLT Mobile Computers >

 

*Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.​ 

Bolagets största ägare

31:a december 2023

 

Jan Olof Olofsson m familj (29,17%)
AB Grenspecialisten (10,37%)
Alcur Select (10,18%)
Jerry Fredriksson m företag (5,57%)
Tommy Svensson (4,81%)
Försäkringsbolaget, Avanza Pension (3,49%)
Nordnet Pensionsförsäkring AB (2,85%)
Per Holmberg (2,53%)
Larne Wallisson m företag (2,11%)
Fredrik Peter Hagberg (1,32%)