LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers stärker sin position i USA


Tar över del av verksamheten från sin amerikanska försäljningspartner

Växjö, Sverige, 25 november 2014 * * * JLT Mobile Computers, svensk utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserade idag att man tagit över försäljnings-, service- och produktionsverksamheten av JLT:s produkter i USA från sin amerikanska försäljningspartner DAP Technologies. DAP har tills nu haft exklusiv rättighet att sälja JLT:s produkter under eget varumärke på den nordamerikanska marknaden, en marknad som under de tre första kvartalen 2014 stod för nästan hälften av JLT:s totala försäljning. Med ett nystartat helägt amerikanskt dotterbolag JLT Mobile Computers, Inc., ska JLT säkerställa och öka försäljningen på nordamerikanska marknaden. Genom att ta över en befintlig verksamhet och organisation får företaget en flygande start på etableringen.

Under de senaste två åren har JLT tagit en ledande position i det övre marknadssegmentet av stryktåliga datorer där stryktålighet, prestanda och tillförlitlighet är kunders beslutskriterier. Företaget har lanserat flera nya marknadsledande produkter mot detta segment samtidigt som man genomfört flera åtgärder i syfte att skapa en stabil och lönsam verksamhet. Resultatet av detta strategiskifte har JLT redovisat de senaste sex kvartalen genom ökande försäljning, stärkt bruttomarginal och positivt rörelseresultat. Nästa steg i JLT:s tillväxtstrategi är att expandera försäljningskanalen och etableringen i USA är ett led i denna strategi.

JLT har påbörjat övertagandet av löpande affärer, kundregister, prospektstock, samt 13 anställda som hos DAP arbetat med försäljning, service och slutproduktion av JLT:s fordonsmonterade datorer i USA. Affären innebär ett uppbokat goodwillvärde på storleksordningen 3 MSEK. JLT räknar dessutom med en uppstartkostnad på upp till 2 MSEK. Bidraget från den amerikanska verksamheten kommer framgent att ha en positiv effekt på koncernens tillväxt. Övertagandet beräknas vara genomfört den sista december 2014.

- Redan sedan JLT:s start har den amerikanska marknaden varit en ansenlig del av den totala försäljningen och därmed en strategiskt viktig marknad för JLT. Vi har under åren byggt upp ett produktivt och nära samarbete byggt på ömsesidig respekt och förtroende med vår amerikanska försäljningspartner, och jag är därför exalterad över att få jobba med detta enastående team under dessa nya former, kommenterade Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers AB.

- Med eget lokalt försäljningskontor och med en erfaren försäljningsorganisation kommer JLT närmare slutkunderna och kan expandera försäljningen genom att anpassa produkterbjudandet och prisstrategin till den nordamerikanska marknaden, tillade Eric Miller, CEO på nystartade JLT Mobile Computers, Inc. i USA.

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för krävande miljöer. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet och tillförlitlighet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har levererat över 90 000 datorer. JLT omsatte år 2013 61 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor. För mer info, se www.jltmobile.com.