LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB (publ) släpper bokslutskommuniké för 2023


Växjö, Sverige, 9:e februari 2024 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag sin bokslutskommuniké för året 2023.

Periodens resultat i korthet

 • Orderingång 135,4 MSEK (165,7)
 • Nettoomsättning 158,8 MSEK (167,2)
 • Rörelseresultat 1,9 MSEK (6,3)
 • Resultat efter skatt 1,6 MSEK (5,3)
 • Ingen utdelning föreslås (0,20)

Kort summering

 • Orderingången återhämtade sig under fjärde kvartalet och slutade på 57 Mkr, en ökning från 53 Mkr föregående år. Även nettoomsättningen återhämtade sig och slutade på 43 Mkr, jämfört med 41 Mkr samma period föregående år.
 • Under året har OEM- och hamnsegmenten ökat med mer än 60 % från föregående år vilket har kompenserat för svag efterfrågan i transportsegmentet.
 • Ett större amerikanskt transportföretag, även en betydande projektkund till JLT, ansökte om rekonstruktion (Chapter 11) i augusti. En effekt av detta är att JLT tappade försäljning om cirka 15 miljoner kronor under 2023. Som en följd av rekonstruktionen/konkursen har relaterade serviceavtal vinstavräknats och redovisats som intäkt på 3,2 Mkr. JLT har inte drabbats av några kreditförluster.
 • För att anpassa verksamheten till den lägre omsättningen genomfördes åtgärder under andra halvan av året för att sänka kostnadsbasen.
 • Med syfte att stärka konkurrenskraft och tillväxtpotential, levererade JLT på sina strategiska initiativ:
  • Utveckling av Insights™, en Business Intelligence-lösning (BI), för att matcha konkurrerande lösningar och skapa viktiga konkurrensfördelar.
  • Utveckling av Android för JLT6012A-datorn där kompletterande funktioner kommer lanseras under början av 2024
  • Vidareutveckling av det franska dotterbolaget som redovisade en tillväxt på 22 % för året.
  • Förvärv av en minoritetsandel i australiensiska samarbetspartnern Control Synergy Pty Ltd för att skapa en bas för framtida expansion i APAC.
  • Centralisering av ledningsfunktionen för att uppnå en effektivare styrning och bättre nyttjande av bolagets befintliga resurser.
  • Övertagande av fastigheten för JLT:s huvudkontor i Växjö, genom förvärv av fastighetsbolaget Fjällrenen Fastighets AB från Jan Olofsson, för att utveckla kontoret utifrån verksamhetens behov och sänka kostnaderna.
 • Bolaget arbetar aktivt med att succesivt minska lagernivåerna som stigit under den globala komponentbristen under 2021 och 2022.
 • Verksamheten har anpassats för den rådande marknadssituationen för att positionera bolaget inför en återhämtning på marknaden och nå långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål.

Bokslutskommunikén i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 kl. 08:00 CET.

Förfrågningar
JLT Mobile Computers Group
Certified Adviser  
Per Holmberg, VD Eminova Fondkommission AB  
Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 08 684 211 10  
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
adviser@eminova.se
www.eminova.se
 

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilaga