LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB (publ) släpper delårsrapport för perioden januari–september 2023


Växjö, Sverige, 27:e oktober 2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag delårsrapport för perioden januari–september 2023.

Periodens resultat i korthet

  • Orderingång 78,9 MSEK (112,5)
  • Omsättning 117,0 MSEK (126,9)
  • Rörelseresultat -2,6 MSEK (5,1)
  • Resultat efter skatt -2,0 MSEK (3,8)

Kortsummering

  • Periodens resultat påverkas av nuvarande konjunkturläge som dämpar efterfrågan, särskilt inom lager- och transportsektorn på den amerikanska marknaden. Något som även rapporteras av andra ledande företag inom branschen.
  • En för JLT betydande projektkund ansökte om rekonstruktion (Chapter 11) i augusti. I projektet låg prognostiserade leveranser om ytterligare ca 15 MSEK under 2023 och 2024 som inte kommer realiseras. Glädjande har rekonstruktionen inte resulterat i några kreditförluster för JLT.
  • Kostnadskontrollen har skärpts och en omorganisation har genomförts för att öka effektiviteten och skapa bättre fokus på tillväxt.
  • Varulagret ökades proaktivt under komponentbristen, den minskade efterfrågan 2023 samt långa ledtider för komponenter har lett till ytterligare ökning. Det arbetas nu aktivt med att successivt minska lagernivåerna. För närvarande ses ingen betydande risk för inkurans.
  • Orderingången bedöms vara ett resultat av rådande ekonomiska makroförhållanden, när målmarknaderna återhämtar sig förväntas ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Delårsrapporten i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08:00 CET.

Förfrågningar
JLT Mobile Computers Group
Presskontakt Certified Adviser
Per Holmberg, VD PRismaPR, Monika Cunnington Eminova Fondkommission AB
Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 Tel.: +46 08 684 211 10
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
monika@prismapr.com
www.prismapr.com
adviser@eminova.se
www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

 

Bilaga