LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB (publ) släpper delårsrapport för perioden januari–juni 2023


Växjö, Sverige, 10:e augusti 2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag sin delårsrapport för perioden januari–juni 2023.

Periodens resultat i korthet

  • Orderingång 55,0 MSEK (85,2)
  • Nettoomsättning 87,6 MSEK (89,9)
  • Rörelseresultat 0,0 MSEK (3,5)
  • Resultat efter skatt 0,1 MSEK (2,6)

Kortsummering

  • Halvårsresultatet påverkas av kortare framförhållning på beställningar samt ökad återhållsamhet med nya inköp och sänkt utrullningstakt som en följd av osäkerheten kring konjunkturläget framöver, detta ses även i halvårsrapporter från andra ledande bolag i branschen.
  • Dotterbolaget JLT France har drygt 30% högre omsättning under första halvåret 2023 jämfört med föregående år.
  • I maj förvärvades 33% av aktierna i JLT:s australiensiska säljpartner Control Synergy, vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt i Australien, och på sikt i övriga APAC.
  • Pågående utrullning av JLT Insights™, en Business Intelligence-lösning (BI) som möjliggör effektivare arbetsflöden hos kund och minimerar antalet driftstopp.
  • Organisationsförändringar med syfte att effektivisera den globala verksamheten har genomförts under perioden.
  • Orderingången bedöms vara ett resultat av rådande ekonomiska makroförhållanden, när målmarknaderna återhämtar sig förväntas ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Delårsrapporten i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10:e augusti 2023 kl. 08:00 CET.

Förfrågningar JLT Mobile Computers Group
Per Holmberg, VD George Oguz, CFO    
Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 73 410 7971    
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
george.oguz@jltmobile.com www.jltmobile.com    
 

Presskontakt
 

Certified Adviser
 
PRismaPR Eminova Fondkommission AB  
Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10  
Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se  
monika@prismapr.com
www.prismapr.com
www.eminova.se  

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

 

Bilaga