LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : Pressmeddelande 10 maj 2012, Rapport från JLT:s årsstämma


Pressmeddelande 10 maj 2012

             Rapport från JLT:s årsstämma

Årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 9 maj 2012 fattade beslut i
enlighet med de framlagda förslagen.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes således.
Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören. Beslöts att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2011.

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam och
Jan Olofsson samt nyvaldes Ulf Ahlén. Bolagsstämman valde Ulf Ahlén till
styrelseordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 285.000 kronor, varav
120.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor vardera till Thomas
Ahrens, Ola Blomberg och Ulf Ejenstam.

Bolagsstämman beslöt slutligen att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
av  högst  4.042.800 aktier,  med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57, stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 125 Mkr och
har ca 20 anställda i Sverige.. Huvudkontoret med utveckling, service och
administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat
på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor.
För mer info, se www.jltmobile.com

[HUG#1610816]