LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB (publ) släpper delårsrapport för perioden januari–september 2022


Växjö, Sverige, 21:a oktober 2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag sin delårsrapport för perioden januari-september 2022.

Periodens resultat i korthet

  • Orderingång 112,5 MSEK (117,9)
  • Omsättning 126,0 MSEK (99,0)
  • Rörelseresultat 5,1 MSEK (7,9)
  • Resultat efter skatt 3,8 MSEK (6,6)

Kommentarer i korthet

Omsättningen för kvartalet slutar på 36 MSEK (33) och uppgår därmed till 126 MSEK totalt i år. En tillväxt med 27% jämfört med de tre första kvartalen 2021.

Bruttomarginalen i kvartalet slutade på 41% (43), påverkad negativt av ökade kostnader som följd av komponentbristen. För att kompensera för detta har priserna för nya affärer höjts. En stor del av kvartalets fakturering och kommande kvartals beräknade fakturering bokades innan höjningarna trädde i kraft, varför dessa beräknas ge effekt nästa år.

Värdet på förskottsinbetalda serviceavtal har på ett år ökat från 14 MSEK till 24 MSEK, vilket kommer att resultera i framtida intäkter under avtalsperioden. Mer än hälften av alla datorer som har levererats under året har sålts med serviceavtal, ett rekord och i linje med den långsiktiga tillväxtstrategin att komplettera produktutbudet med värdeskapande tjänster.

Orderingången slutade på 27 MSEK (35) efter en justering för en affär som togs innan kvartalet där leveransen inte kan fullgöras på grund av att en ingående komponent ej längre finns att tillgå, alternativa lösningar diskuteras med kunden. I enlighet med försiktighetsprincipen har hela affären exkluderats från kvartalets rapporterade orderingång och utgående orderstock. Det sammantagna värdet på order bokade under kvartalet är i nivå med föregående år.

JLT Software Solutions går nu in i slutfasen av att färdigställa första versionen av vår kommersiella mjukvara. Releasen är planerad att ske under året.

Till JLT France har en ny Sales Director med mer än 20 års relevant erfarenhet och en bakgrund inom IT, försäljning och marknadsföring rekryterats.

Delårsrapporten i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2022 kl. 08:00 CET.

Förfrågningar JLT Mobile Computers Group
Per Holmberg, VD George Oguz, CFO
Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 73 410 7971
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
george.oguz@jltmobile.com www.jltmobile.com


Presskontakt Certified Adviser
PRismaPR Eminova Fondkommission AB
Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10
Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se
monika@prismapr.com
www.prismapr.com
www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

 

Bilaga