LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Bokslutskommuniké 2011


 * Omsättningen ökade till 125,1 MSEK (108,6)

 * EBITDA 2,9 MSEK (-1,3)

 * Resultat efter skatt 1,1 MSEK (-7,0)

 * Omsättningen i Europa ökade med 42 procent

 * Starkt fjärde kvartal

   * Omättning 48,1 MSEK
   * Resultat efter skatt 3,3 MSEK

Kommentarer från VD
Inför 2011 definierade JLT tre fokusområden: att öka försäljningen, att arbeta
upp marginalen och att återfokusera produkterbjudandet.

Strategin för att öka försäljningen har varit att förstärka partnernätverket och
säljorganisationen. Vi har både satsat på att stärka relationerna med befintliga
OEM-kunder och investerat i upp-byggnaden av JLT:s partnernätverk för
försäljningen under eget varumärke. Vi har också förstärkt säljorganisationen
med interna och externa rekryteringar och byggt vidare på ett automatiserat
support- och systemstöd.

För att förbättra marginalen har vi arbetat hårt med att effektivisera våra
processer och förstärka vår produktionsenhet. Som en del i detta arbete har vi
förstärkt produktionsledningen genom extern rekrytering och gjort designmässiga
förändringar av produkterna för att sänka tillverkningskostnaderna. För att öka
produktionskapaciteten har vi etablerat ytterligare en produktionspartner,
Flextronics. De första volymleveranserna från Flextronics skedde i december.

Inom satsningen på att återfokusera produkterbjudandet har vi utarbetat ett nytt
produktkoncept för flexibla fordonsdatorer som vi kallar Flexible-Fixed. I
augusti lanserades jFlex, den första produkten inom konceptet. Med Flexible-
Fixed kombinerar JLT styrkorna hos en stryktålig fastmonterad fordonsdator med
flexibiliteten hos en handhållen dator. Det nya konceptet bygger på JLT:s
styrkeposition inom ruggade datorer och fyller kundbehov som identifierats inom
branscher som lager/logistik, transport, entreprenad och räddningsfordon.

Vi har kommit långt med det nödvändiga förändringsarbetet och vi ser de första
resultaten i form av ökad marginal och förbättrad leveransprecision i slutet av
2011. Vi har nu effektiva verktyg och en funktionsenlig organisation på plats.
Vi kommer fortsätta arbetet med att förstärka partnernätverket och effektivisera
produktionen, och ser också fram emot att fullt ut kunna dra nytta gjorda
investeringar. JLT står nu bättre rustad för att möta konjunktursvängningar och
har förutsättningarna för att skapa en beständig lönsamhet och tillväxt.

Per Holmberg
VD JLT Mobile Computers

Se hela rapporten på: www.jltmobile.com

För ytterligare information:

 Per Holmberg   VD      0470 - 53 03 00

 Stefan Käck    vVD / CFO    0735 - 31 00 57

 www.jltmobile.com
Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 125 Mkr och
har ca 20 anställda i Sverige.. Huvudkontoret med utveckling, service och
administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat
på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E. Öhman J:or Fondkommission
som certified advisor. För mer info, sewww.jltmobile.com


[HUG#1583222]