LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers: Snabb tillväxt av lanserade produkter och tjänster bidrar till rekordresultat för 2018


JLT firar i år 25-år och visar på mycket god form, verksamhetsåret 2018 avslutades med den största orderingången och det starkaste finansiella resultatet i företagets historia

Växjö, Sverige, 7e mars, 2019    * * *  JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, rapporterar rekordresultat för verksamhetsåret 2018 (detaljerad information återfinns i 2018 års bokslutskommuniké, publicerad 2019-02-08). Omsättningen ökade med 15% och orderingången med närmare 30%, vilket leder till det starkaste resultatet i företagets 25-åriga historia. JLT befäster därmed sin position som en utav de ledande aktörerna i branschen då tillväxten på marknaden för stryktåliga datorer har legat omkring 5% under de senaste åren.

De goda resultaten för året uppnådde JLT tack vare sina högkvalitativa produkter med ledande prestanda och tillförlitlighet, lanseringen av nya produkter samt ett utökat tjänsteerbjudande. Under året lanserades JLT Technology Services™ på den strategiskt viktiga och växande amerikanska marknaden, en viktig milstolpe i företagets strategi att gå från att vara ett renodlat hårdvaruföretag till att öka innehållet av tjänster och service. JLT erbjuder nu installation- och underhållstjänster samt reparationer av både egna och tredjepartsprodukter för sina amerikanska kunder. Liknande tjänster kommer på sikt att erbjudas även i Europa, med syfte att öka värdet för kunder världen över.

På produktsidan lanserades under året logistikdatorn JLT6012™, den första fordonsmonterade datorn från en ny generation av datorer med innovativ plattformsdesign som kommer att utgöra grunden för framtida lösningar inom lager- och logistikbranschen. Lanseringen av den nya JLT6012-datorn är den hittills snabbaste i JLT:s historia med en stark försäljning redan från början, framför allt i USA. Vidare lanserades under året ett flertal nya stryktåliga tablets och handburna enheter med Android® som operativsystem.

Utöver nyheterna på produkt- och tjänstesidan har antalet kunder inom JLT:s viktigaste marknadssegment lager- och logistik, hamnar och gruvor ökat, dessutom har företaget fått nya kunder inom jordbruksindustrin och andra marknader med tillväxtpotential.

”Vår högkvalificerade personal och förtroendet våra kunder har för oss är det som har möjliggjort rekordresultaten under 2018 vilket jag är mycket stolt över. Jag ser fram emot att bygga vidare på detta under 2019 då vi också har 25-årsjubileum” säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. ”Under året kommer vi att fortsätta utveckla verksamheten och vårt erbjudande för att tillgodose våra kunders behov med bästa tänkbara kombinationer utav produkter, tillbehör och tjänster.”

För att läsa mer om JLT Mobile Computers och dess produkter och tjänster, besök www.jltmobile.com eller boka ett möte under något utav vårens kommande mässor i Europa eller USA på www.jltmobile.com/sv/kommande-event.

Förfrågningar   Presskontakt
JLT Mobile Computers (EMEA) JLT Mobile Computers Inc. (USA) PRismaPR
Per Holmberg, VD Eric Miller, VD, JLT Inc. Monika Cunnington
Telefon: +46 470 53 00 53 Telefon: +1 480 705 4200 x215 Telefon: +44 20 8133 6148
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
eric.miller@jltmobile.com
www.jltmobile.com
monika@prismapr.com
www.prismapr.com

Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom lager/logistik, transport, hamnar och gruvor. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan företagets grundande har mer än 100 000 datorer levererats. Under 2018 omsatte JLT 130 MSEK. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Företaget grundades 1994 och bolaget är sedan 2002 noterat på̊ NASDAQ, First North under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn och Twitter.