LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB ökar kundtryggheten med nytt serviceerbjudande


Noterade JLT Mobile Computers AB, som utvecklar stryktåliga datorlösningar för de tuffaste miljöerna, lanserar nu ett nytt serviceerbjudande för att ytterligare öka tryggheten för sina kunder. Erbjudandet består av två delar: Den ena delen är ett serviceavtal, JLT Service Level Agreement, som garanterar prioriterad service på tre dagar plus frakttid till en fast kostnad. Den andra delen innehåller tilläggstjänster, JLT Professionell Services, som ökar kundernas flexibilitet och sänker totalkostnaden. Erbjudandet finns tillgängligt från och med idag.

- Vi ser ett ökande behov från våra kunder att kunna köpa JLT:s datorer med en garanterad servicenivå till en fast kostnad. Kunderna vill maximera drifttiden för en dator och samtidigt kunna budgetera för datorns underhåll under dess livstid. Detta är bakgrunden till vårt nya JLT Service Level Agreement, inom vilket vi åtgärdar alla typer av fel med en "no-questions-asked"-filosofi, säger Per Holmberg, VD på JLT Mobile Computers.

JLT Service Level Agreement
JLT Service Level Agreement är ett tillägg till JLT:s nyligen lanserade 3-årsgaranti som är standard för alla JLT:s produkter. Kunden betalar en fast avgift för underhåll och reparationer av datorn för tre eller fem år framåt, beroende på avtal. För produkter med avtal garanterar JLT att en trasig produkt ska vara åtgärdad inom tre dagar och står för servicekostnaderna och reservdelar. Kunden kan välja mellan att få fraktkostnaden inkluderad i avtalet både för hämtning och för lämning av datorn eller att själv stå för frakten till JLT:s servicecentra. Serviceavtalet köps lika enkelt som ett tillbehör till datorn, upp till tre månader efter leverans av datorn. Avtalen lanseras nu och gäller alla datorer.

- Ett annat behov som vi sett är att många kunder har specifika krav på sin datorlösning. De efterfrågar till exempel förinstallerade operativsystem och program för att förenkla driftssättningen, en unik konfiguration av datorn för att optimera lösningen till den tilltänkta installationen och användandet, eller service och teknisk support vid kundens anläggning Därför lanserar vi också JLT Professional Services, säger Per Holmberg.

JLT Professional Services
Med JLT Professionell Services, erbjuder JLT Mobile Computers en meny av olika tjänster, såsom:

  • Framtagning av kundspecifikt operativsystem, till exempel baserat på Windows Embedded Standard. Med en kundspecifik anpassning av operativsystemet erhålls högre prestanda och bättre driftsäkerhet.

  • Förinstallation av en så kallad image, det vill säga operativsystem och mjukvara. Genom att installera operativsystem och den specifika mjukvaran på datorn innan leverans förenklas idriftsättning hos slutanvändaren.

  • Teknisk support och service på plats hos kunden, för att minska driftstörningar och frakter.

  • Kundspecifika anpassningar av produkten för att optimera datorn för den specifika installation den är avsedd för.

Mer om JLT:s serviceerbjudande finns att hitta på företagets hemsida, se www.jltmobile.com

För mer information, vänligen kontakta:
Per Holmberg, VD, 0470-53 03 00, per.holmberg@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsatte år 2011 125 Mkr och har cirka 20 anställda i Sverige. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E. Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. För mer info, se www.jltmobile.com