LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers verkställer strategi för lönsam tillväxt: besparingspaket initierat


JLT Mobile Computers, som utvecklar tillförlitliga mobila datorer för krävande miljöer, fortsätter skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt. JLT:s strategi innebär fokusering av produkterbjudandet mot det övre segmentet, förstärkning av marginalen och reduktion av företagets kostnader. För att kostnadsreducera och anpassa organisationen till denna strategi har företaget initierat ett besparingspaket och inleder MBL förhandling om en reduktion av arbetsstyrkan med 7 tjänster.

Den ekonomiska osäkerheten på marknaden har medfört en ökad konkurrens på mindre krävande applikationer med marginalpress som följd. JLT:s strategi är att koncentrera produktutbudet och fokusera på det övre segmentet på marknaden; på användningsområden där prestanda och stryktålighet är avgörande och där JLT:s kunskap och produkter har en tydlig konkurrensfördel. Exempel på användningsområden är gruv- och entreprenadmaskiner, skogs- och lantbruksutrustning, logistik och hamnar.

Som ett led i denna strategi lanserades produktfamiljen VERSO i januari. Med VERSO familjen levererar JLT marknadens bästa prestanda i en stryktålig mobil dator. VERSO familjen har mottagits mycket väl av kunder och partners.

Under 2012 har JLT förbättrat bruttomarginalen till 27 procent, jämfört med 21 procent året innan. Arbetet med att förstärka marginalen fortsätter under 2013.

För att kostnadsreducera och anpassa organisationen till lagd strategi har JLT initierat ett besparingspaket och inleder MBL förhandling om en reduktion av arbetsstyrkan med 7 tjänster. Anpassningen understöds av ett internt effektiviseringsarbete som resulterat i trimmade processer och utökat systemstöd.

För mer information: www.jltmobile.com
Presskontakt: Per Holmberg, VD, 0470-53 03 53, per.holmberg@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för krävande miljöer. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet och tillförlitlighet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har levererat över 80 000 datorer. JLT omsatte år 2012 69 Mkr och har cirka 18 anställda i Sverige. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor. För mer info, se www.jltmobile.com