LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

Datorer från JLT Mobile Computers används för att reducera CO2-utsläpp från vägtransporter


JLT Mobile Computers, som utvecklar tillförlitliga mobila datorer för krävande miljöer, annonserade idag att företagets stryktåliga fordonsdator VERSO har valts som exklusiv dator-plattform i Volvos timmerbilar som används i projektet ETTdemo. JLT ansluter sig som datorleverantör till projektet ETTdemo som är ett samarbete mellan fordonsindustri, skogsindustri, transportindustri och myndigheter, med syfte att minska utsläppen av koldioxid (CO2) från vägtransporter. Valet av VERSO datorn från JLT motiveras av högt ställda krav på tillförlitlighet och prestanda.

Syftet med projektet ETTdemo är att möta Sveriges mål att kraftigt reducera CO2-utsläppen från vägtransporter samt skogsindustrins mål att minska bränsleförbrukningen för timmertransporter. Samtidigt ökar mängden transporter snabbt medan utbyggnad av infrastruktur tar lång tid och är dyr. Målet är att använda befintlig infrastruktur mer effektivt. CO2-utsläppen skall minskas genom att öka mängden virke som transporteras per ekipage, utan ökat vägslitage och med förbättrad trafiksäkerhet.

JLT:s datorer används för att informera och instruera föraren om optimal hantering av det tunga fordonet. Dessutom kan föraren använda datorn för orderhantering, transport- och ruttplanering, kartdata, säkerhetsfunktioner, fordons- och föraruppföljning, körtidsrapportering, eco-driving och annat som ökar intäkter och sänker driftskostnader.

- Vi har använt JLT:s stryktåliga fordonsdatorer för fältprov i våra tunga timmerbilar under en tid för att utveckla funktioner såsom förbättring av väggrepp och visualisering av axellaster, vilka är kritiska funktioner för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten av fordonet. Datorerna har fungerat mycket bra och vi är därför glada att ha med JLT som IT-partner i projektet, säger Lena Larsson, projektledare på Volvo

JLT:s dator ingår i en demonstration av en 74-ton Volvo timmerbil vid Elmia Wood, världens största internationella skogsmässa, den 5-8 juni 2013. Demonstrationen kommer hållas i projektgruppen ETTdemo, Skogforsk och Bennesveds Åkeris monter 795. Mer information finns på www.elmia.se/sv/wood/.

Om VERSO familjen
Bestyckad med en kraftfull flerkärnig Intel Core i7 processor och 64-bitars operativsystem kan VERSO-datorerna användas för krävande funktioner såsom videoövervakning, positioneringsberäkningar, presentation av komplex data och mycket annat. VERSO-datorerna är också tillgängliga med Intel Atom D2550 processor. Datorerna är resistenta mot damm och vatten (IP65) och kan i standardutförande användas i såväl vinterkyla som gassande sol. Med inbyggd DC/DC kraftförsörjning och backupbatteri hanterar datorerna spänningsvariationer och avbrott utan driftstörningar. VERSO-datorerna finns tillgängliga för omedelbar leverans och kan beställas hos JLT:s återförsäljare världen över.

För mer information: www.jltmobile.com
Presskontakt: Per Holmberg, VD, 0470-53 03 53, per.holmberg@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för krävande miljöer. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet och tillförlitlighet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har levererat över 80 000 datorer. JLT omsatte år 2012 69 Mkr och har cirka 11 anställda i Sverige. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor. För mer info, se www.jltmobile.com