LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers går med Navis Ready programmet


Bygger vidare på befintliga framgångar inom containerterminalverksamhet genom att
påbörja validering av sina stryktåliga datorer för Navis terminaldriftssystem

Växjö, 30 mars 2015 * * * JLT Mobile Computers, svensk utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserade idag att man har gått med i Navis Ready programmet och kommer validera sina fordonsmonterade stryktåliga datorer för Navis N4 terminaldriftsystem. Validering av JLT:s datorer förväntas vara genomförd inom en snar framtid och kommer att säkerställa att JLT:s produkter ger bästa möjliga prestanda och tillförlitlighet i de tuffaste av arbetsmiljöer.

Navis Ready programmet är ett valideringsprogram för leverantörer av olika datorprodukter avsedda att fungera i en marin containerterminalmiljö. Produkter som valideras som Navis Ready har testats i en simulerad miljö för att säkerställa att specifika funktioner integrerats effektivt med en viss revesion av Navis N4-terminaldriftsystem (TOS).

JLT:s mobila datorer används redan i stor utsträckning i denna miljö och genom att validera produkterna under i Navis Ready försäkras både befintliga och framtida kunder en trygghet om att maskin- och programvaran utvecklats för att fungera tillsammans och genomgått oberoende validering, vilket ger en optimal kundupplevelse.

Ökat förtroende
Navis Ready valideringen är ett viktigt steg i att leverera en lösning med kvalitet och tillförlitlighet. Frakthamnar och terminaler är beroenda av, och behåller affärsavtal baserat på, hamnens tillgänglighet och effektivitet när det gäller att flytta containers från fartyg till land och sedan vidare till slutdestinationen. Tillförlitlig och effektiv IT-utrustning är viktiga element i den övergripande kommunikationsinfrastrukturen och den bidrar till att leverera quality of service (QoS).

Vare sig det gäller att följa lasten i en hamn eller att automatisera processer och funktioner är kraven på datormaskinvara och den trådlösa komminikationen i ett hamnområde väsentligt högre än för normala driftsmiljöer. Validering och godkännande enligt Navis Ready programmet visar att JLT:s mobila datorer uppfyller och överträffar dessa krav.

- Vi ser ett ökande antal kunder inom hamnsegmentet som använder våra stryktåliga datorer. Genom samarbetet med Navis, vars terminaldriftsystem används av världens ledande operatörer av containerterminaler, säkerställer vi att våra lösningar uppfyller kraven från Navis Ready, vilket ökar tryggheten hos våra kunder, sade Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers.

JLT deltar och ställer ut på Navis World konferensen i San Francisco, den 29 mars till 1 april, där världens ledande operatörer och experter inom området marina containerterminaler samlas.

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer - driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartner, främst i Europa och USA, och har levererat över 90 000 datorer. Under 2014 omsatte JLT 72 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor. För mer information, se www.jltmobile.com.