LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB : JLT lanserar internationellt partnerprogram för att främja den globala expansionen

Förfrågningar:

Presskontakt:
JLT Mobile Computers
(Europa)
JLT Mobile Computers
(USA)
PRismaPR

Per Holmberg, VD Eric Miller, VD JLT Inc. Monika Cunnington
Telefon: +46-470-53 00 53 Telefon: +1 480-705-4200 x215 Telefon: +44-20-8133 6148
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com

eric.miller@jltmobile.com
www.jltmobile.com
monika@prismapr.com
www.prismapr.com

Tack vare sin unika förmåga att snabbt anpassa produkter och kringtjänster efter kundspecifika behov har JLT de senaste tre åren vuxit avsevärt snabbare än marknadssegmentet i övrigt.
Bild tillgänglig: info@prismapr.com

Pressmeddelande 4/2016

JLT Mobile Computers lanserar internationellt partnerprogram, JLT Global Sales Partner Program, för att främja den globala expansionen

Utformingen av partnerprogrammet ökar förutsättningarna för medlemmarna att vinna på den hårt konkurrensutsatta marknaden för stryktåliga datorer

Växjö, Sverige, 17:e maj, 2016 * * * JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av tillförlitliga datorer för krävande miljöer, lanserar partnerprogrammet JLT Global Sales Partner Program som lägger grunden för en snabbare expansion på den internationella marknaden. Det nya partnerprogrammet fungerar som en gemensam plattform för medlemmarna i företagets globala återförsäljarnätverk, genom vilken de erhåller verktyg, säljstöd och support för ökad konkurrenskraft på den tuffa marknaden för fordonsmonterade stryktåliga datorer (VMT's).

JLT:s världsomspännande partnernätverk utgör en vitkig del i företagets globala expansions- och tillväxtsstrategi. Genom ett förvärv av den dåvarande försäljningspartnern i USA etablerades JLT på den amerikanska marknanden i december 2014. Med JLT Global Sales Partner Program slås nu partnerprogrammet från den amerikanska verksamheten samman med det befintliga programmet för EMEA-området (Europa, Mellanöstern och Afrika) och bildar ett unisont nätverk för partners världen över. Samtliga återförsäljare har direkt tillgång till JLT:s marknadsledande produkter inom fordonsmonterad stryktålig utrustning - internationellt erkända för sin enastående prestanda, höga tillförlitlighet och slimmade design.

"Tack vare att såväl utveckling, tekniskt kundstöd, marknadsföring och produktion sker lokalt i Sverige har vi en unik förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna anpassa våra lösningar efter kundens behov," säger Per Holmberg, VD JLT Mobile Computers. "Vår anpassningsförmåga är avgörande för att vinna affärer i den tuffa konkurrensen på marknaden. Genom JLT Global Sales Partner Program bygger vi en nära relation mellan oss och våra återförsäljare, vilket för medlemmarna i nätverket ger stora fördelar då vi tillsammans kan utforma en lösning som tillgodoser det kundspecifika behovet."

JLT Global Sales Partner Program består av tre stycken olika kategorier:

  • Auktoriserade återförsäljare (Authorized Resellers), så kallade VAR's (value-add resellers), säljer JLT:s datorer tillsammans med kompletterande produkter och tjänster, samt erbjuder lokal support för kunder runt om i världen.
  • Lösningspartners (Solution Partner) är systemintegratörer och mjukvaruleverantörer, ofta specialiserade på ett specifikt koncept eller kundsegment. JLT:s produkter integreras i paketlösningar till slutkunden, antingen genom att ingå direkt i affären eller som rekommenderad hårdvara.
  • Tekniskt center (Technical Center) är VAR's med särskild teknisk kompetens som är utbildade och godkända av JLT för att utföra lokal teknisk support och service till slutkunder.

I partnerskapet ingår för samtliga kategorier regelbundna uppdateringar och kontinuerlig utbildning inom JLT:s sortiment. Medlemmar i JLT Global Sales Partner Program får även ta del av lättillgänlig teknisk information, gemensamma marknadsaktiviteter samt högre prioritet vid hantering av tekniska och affärsrelaterade förfrågningar.


Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer - driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan starten 1994 har JLT levererat över 90 000 datorer. Under 2015 omsatte JLT 81 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som Certified Advisor. För mer information, se www.jltmobile.com.