LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport: Januari - September 2011


 * Orderingången ökade till 103,3 MSEK (95,0)

   * Stark orderingång i tredje kvartalet; 42,7 MSEK

 * Omsättningen ökade till 77,0 MSEK (62,9)
 * Resultat efter skatt -2,2 MSEK (-3,9)

Kommentarer från VD
Orderingången var fortsatt stark och slutade för kvartalet på 42,7 MSEK, och för
perioden som helhet på 103 MSEK, en ökning med 8 procent från föregående år.

Trots en god orderingång begränsades utleveranserna under tredje kvartalet av
semesterperioden hos underleverantörer i Sverige och Europa. Faktureringen för
kvartalet slutade på 24,0 MSEK vilket medförde ett negativt resultat.

Som en följd av den starka orderingången var orderstocken vid periodens slut
höga 39,2 MSEK med huvuddelen för leverans under året.

Arbetet med att sänka tillverkningskostnaderna och därmed förbättra
bruttomarginalen genom konstruktionsförändringar, komponentval och
effektivisering av produktion fortsatte under kvartalet. Flera förändringar som
sänker tillverkningskostnaden har satts i produktion och kommer successivt att
ge effekt under nästkommande kvartal. Marginalen för kvartalet slutade på 21,3
procent.

I augusti påbörjades leveranser av den nya flexibla fordonsdatorn jFlex, den
första datorn i det helt nya produktkonceptet Flexible Fixed för monterade
fordonsdatorer. jFlex datorn möter ett ökande behov av mer flexibla
datorlösningar för fordonsmiljö och är unik eftersom den kombinerar styrkorna
hos en stryktålig fastmonterad fordonsdator med flexibiliteten hos en handhållen
dator. jFlex datorn är resultatet av en nära dialog med kunderna i både Europa
och USA och förväntas ge JLT ett försprång inom detta produktområde.

Med en stark ingående orderstock och med marginalförbättrande åtgärder som
kommer ge effekt under nästa kvartal räknar vi med ett nollresultat för helåret
2011.

Se hela rapporten på: www.jltmobile.com

 För ytterligare information;

 Per Holmberg   VD      0470 - 53 03 00

 Stefan Käck  vVD / CFO    0735 - 31 00 57

 www.jltmobile.com
 

[HUG#1560933]