LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers förstärker organisationen för att driva fortsatt tillväxt och resultat


Börsnoterade JLT Mobile Computers, som utvecklar stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna, har inrättat två nya tjänster, produktionsansvarig och
teknisk säljare (Field Application Engineer). Den 1 maj tillträdde Henrik
Löfgren tjänsten som produktionsansvarig. Stefan Björk tillträder tjänsten som
FAE från och med den 1 september 2011. Tjänsterna är två viktiga
nyckelpositioner som inrättats för att möta JLTs strategiska mål, att sänka
kostnaderna genom att effektivisera produktion och inköp samt att öka
försäljningen genom att stärka support och service.

Henrik Löfgren, utbildad ekonom och maskiningenjör, kommer närmast från
Elektrolux koncernen. De senaste 13 åren har han arbetat med inköp och
produktion. På JLT fortsätter han att ansvara för dessa områden.

- Vi vill effektivisera vår produktionsverksamhet för att höja servicenivån,
förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna. Med hjälp av den nya rollen
produktionsansvarig har vi tagit ett viktigt steg i att nå dessa mål, säger Per
Holmberg, VD på JLT.

- Jag kommer att jobba aktivt med kostnadseffektivisering av JLT:s produkter och
med att sänka tillverkningskostnaderna med bibehållen kvalitet, säger Henrik
Löfgren. Han fortsätter:

- JLT är ett företagsnamn som under flera år har omnämnts i positiva ordalag i
dagspress.
JLT:s produkter är spännande och har en väldigt hög teknisk nivå.

Stefan Björk tillträder tjänsten som FAE den 1 september. Han kommer närmast
från Scania där han har arbetat i 20 år som PC-tekniker, teknisk specialist,
teknisk ansvarig för mobilitetstjänster och ruggade enheter samt med produktion.

- Ett av de områden som vi måste bli ännu starkare på är att bygga
partnernätverk för att öka försäljningen. JLT är känt för sin expertis på
området stryktåliga datorer. En av våra utmaningar är att få ut denna expertis
till slutkund, säger Per Holmberg. Han fortsätter:

- Stefans uppgift blir att utbilda och stödja våra försäljningspartners för att
vinna affärer och öka försäljningen.

- JLT är ett innovativt företag med spännande utmaningar. JLT har också en
positiv företagskultur med sunda värderingar. Detta är starka bidragande
faktorer till att jag börjar på JLT, säger Stefan Björk.

- Både Stefan och Henrik har gedigen erfarenhet inom sina respektive områden och
kommer att tillföra JLT ny erfarenhet och kunskap som är kritisk för den
fortsatta tillväxten.
De kommer att driva förändringsarbetet inom nämnda områden. De passar också
mycket bra in i JLT:s kultur som innebär kvalitet, utveckling, empati för
kunden, snabbhet och teamwork. Dessa har också varit avgörande kriterier för
urval av person under rekryteringsprocessen, avslutar Per Holmberg, VD på JLT.


För mer information, vänligen kontakta:
Per Holmberg, VD JLT Mobile Computers
Tel: 0470 53 03 00
E-post:per.holmberg@jltmobile.com


Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 110 Mkr och
har ca 20 anställda i Sverige och vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret med
utveckling, service och administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994
och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E.
Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. För mer info,
sewww.jltmobile.com


[HUG#1542838]