LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers delårsrapport januari - juni 2011


  Omsättning och resultat för första halvåret 2011

  * Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7)
  * Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9)
  * Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5)
  * Positiv trend i andra kvartalet

      * Omsättning 30 MSEK (12)Kommentarer från VD:
- Marknadssatsningar och förstärkning av partnernätverket resulterade i god
orderingång i Europa. Även orderingången i USA var fortsatt stark under
kvartalet och för halvåret som helhet slutade orderingången på 59,7 MSEK, vilket
var en ökning med 18 procent från föregående år.

- Marginalen är fortsatt pressad av en svag dollarkurs, men förbättrades från
föregående kvartal med 3,5 procentenheter till 22,4 procent, vilket medförde ett
nollresultat i andra kvartalet. Resultatförbättringen är en effekt av pågående
arbete med att sänka tillverkningskostnaderna. Detta bedöms ge ytterligare
positiv marginalpåverkan successivt under andra halvåret.

- I juni lanserade JLT ett nytt produktkoncept, kallat Flexible Fixed, som tar
fasta på trenden mot flexibla fordonsdatorer. Konceptet kombinerar styrkorna hos
en stryktålig fastmonterad fordonsdator med flexibiliteten hos en handhållen
dator. Flexible Fixed fyller ett behov som JLT identifierat i nära dialog med
sina kunder, och därmed förstärker JLT sin position på marknaden, främst inom
branscher som Lager/Logistik, Transport, Entreprenad och Räddningsfordon. Den
första datorn i det nya konceptet, jFlex, lanseras i höst.

- Orderingången i början av tredje kvartalet var fortsatt stark och två större
affärer togs inom segmenten Transport och Logistik. Beställningarna avser både
fastmonterade och dockningsbara datorer med leveranser under 2011. Gemensamt för
dessa ordrar är att datorerna används i logistikkedjan för paket- och
persontransporter världen över - se pressmeddelande 110712.

- Med en stark ingående orderstock och bra orderingång i början av tredje
kvartalet räknar vi med fortsatt resultatförbättring under andra halvåret.
Marginalen är fortsatt pressad på grund av den svaga dollarn, men genom de
åtgärder som påbörjats kommer marginalen gradvis att förbättras under andra
halvåret.

- Thomas Keifer som varit styrelsemedlem sedan årsstämman 2007 har på egen
begäran avgått ur JLT:s styrelse. Ett nytt och krävande VD-uppdrag med
stationering i Göteborg har medfört att Thomas enligt egen bedömning inte kommer
att kunna ha det engagemang som styrelsearbetet kräver och han har därför valt
att avgå.

Se hela rapporten på: www.jltmobile.com

För mer information, vänligen kontakta:

Per Holmberg, VD, 0470-53 03 00, per.holmberg@jltmobile.com
Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57,stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 110 Mkr och
har cirka 20 anställda i Sverige och på dotterbolaget i England. Huvudkontoret
med utveckling, service och administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades
1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med
E. Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. För mer info,
sewww.jltmobile.com

[HUG#1538917]