LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

Börsnoterade JLT Mobile Computers tar fasta på trend mot flexibla fordonsdatorer med nytt produktkoncept


Börsnoterade JLT Mobile Computers, som utvecklar stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna, lanserar nu Flexible Fixed, ett helt nytt produktkoncept
för fordonsdatorer. Konceptet kombinerar styrkorna hos en stryktålig
fastmonterad fordonsdator med flexibiliteten hos en handhållen dator. Flexible
Fixed fyller ett behov som JLT identifierat i nära dialog med sina kunder, och
därmed förstärker JLT sin position på marknaden, främst inom branscher som
lager/logistik, transport, entreprenad och räddningsfordon. Den första datorn i
konceptet, jFlex, kommer i höst.

- JLT ska fortsätta att växa snabbare än marknaden med en tvåfaldig strategi. Vi
ska öka vår närvaro på marknaden genom att accelerera utbyggnaden av
partnernätverket, och vi ska ta en ännu tydligare ledarposition genom att
återfokusera vårt produkterbjudande mot de nischer där JLT är och har varit
starka. Med produktkonceptet Flexible Fixed möter vi ett växande behov av
monterade fordonsdatorer som klarar tuffa miljöer och därmed har en lång
livslängd, och dessutom är lätta att plocka ur. Genom det partnernätverk vi
bygger upp har vi helt rätt distributionskanaler och är väl rustade för att nå
ut med de nya produkterna, säger Per Holmberg, VD på JLT Mobile Computers.

För ett år sedan inledde JLT en nära dialog med kunderna om hur de använder
datorer i fordonsmiljö. JLT upptäckte en ökad användning av handhållna datorer.
Ett stort problem var att de handhållna datorerna ofta gick sönder för att de
inte hade tillräckligt hög ruggningsgrad. JLTs lösning blev att ta fram
konceptet Flexible Fixed, monterade fordonsdatorer med hög ruggningsgrad, som
dessutom lätt kan tas ut ur fordonet utan att några verktyg eller någon form av
nedmontering krävs.

- Vi har fört täta dialoger med kunder inom alla våra segment i både Europa och
USA.
JLT har sett ett behov av den här sortens stryktåliga datorer som ingen annan
leverantör möter. Med Flexible Fixed-konceptet fokuserar vi också vårt eget
produkterbjudande och kan därmed erbjuda skalbara lösningar så att samma dator
kan användas i flera olika områden på marknaden. Det ger volymfördelar i
produktionen genom modulbaserad teknologi. Exakt hur kommer vi att avslöja i
höst när vi lanserar jFlex, den första Flexible Fixed-datorn, avslutar Per
Holmberg.

JFlex kommer att ha samma höga ruggningsgrad som JLTs senaste stryktåliga
datorer.
Den kommer att finnas tillgänglig för försäljning från och med tredje kvartalet
2011.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Holmberg, VD JLT Mobile Computers
Tel: 0470 53 03 00
E-post:per.holmberg@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 110 Mkr och
har ca 20 anställda i Sverige och vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret med
utveckling, service och administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994
och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E.
Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. För mer info, se
www.jltmobile.com

[HUG#1522353]