LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

Delårsrapport: Januari - Mars 2011


 * Orderingången ökade till 30.5 MSEK (23,8)
 * Omsättningen uppgick till 23,0 MSEK (24,6)
 * Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (-0,2)
 * Resultatet per aktie uppgick till -0,05 kr (0,00)

Kommentarer från VD
Året 2011 börjar med en god orderingång som slutade på 30,5 MSEK för första
kvartalet. Ökningen är till stor del driven av en fortsatt stark marknad i USA,
men den största försäljningsökningen svarar nya partners i Europa för. Detta är
ett resultat av gjorda investeringar i JLTs partnernätverk.

Rörelseresultatet för första kvartalet slutade på -1,2 MSEK, påverkat negativt
av en fortsatt sjunkande USD som pressar marginalen.

Under kvartalet slutfördes ett omfattande arbete med att sänka
tillverkningskostnaderna. Identifierade kostnadsbesparingar förs successivt in i
produktion under året. Dessa åtgärder kommer att ge ett visst utslag under andra
kvartalet, men främst ge effekt under andra halvåret 2011.

Som ett led i expansionen av JLTs partnernätverk tecknar vi i februari kontrakt
med Apoorva IT Solutions i Hyderabad, Indien. (Pressmeddelande 2011-02-07).
Kontraktet markerar första steget för JLT in på den Indiska marknaden. Apoorva
är bland annat certifierad återförsäljare av HP och Acer, och är specialiserade
inom statliga sektorn, försvaret och tillverkning/automation.

I mars lanserades JLT1214S, en ny stryktålig fordonsdator med mobilt bredband
och GPS för transportbranschen. (Pressmeddelande 2011-03-01). Med dessa nya
funktioner breddas användningsområdet för den populära fordonsdatorn JLT1214
från att vara en specialiserad truckdator för lager och logistik, till att också
vara en kostnadseffektiv lösning för transportsegmentet och andra
fordonsbaserade användningsområden.

En stark utgående orderstock medför en ökad fakturering under andra kvartalet.
Marginalen är fortsatt pressad p g a den svaga USD -kursen, men genom de
åtgärder som påbörjats kommer marginalen gradvis att förbättras.

Se hela rapporten på: www.jltmobile.com

För ytterligare information;

Per Holmberg         VD    0470 - 53 03 00

Stefan Käck         vVD / CFO 0735 - 31 00 57

www.jltmobile.comOm JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 110 Mkr och
har ca 20 anställda i Sverige och vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret med
utveckling, service och administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994
och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E.
Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. För mer info,
sewww.jltmobile.com


[HUG#1513701]