LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB valberedning och årsstämma 2021


Växjö, Sverige, 20:e november 2020 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelade idag att årsstämma kommer att avhållas den 6 maj, 2021 på Evedals Sjökrog & Deli by Pete i Växjö.

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av JLT Mobile Computers valberedning meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med Emil Hjalmarsson som sammankallande.

Enligt beslut på årsstämman 2020 skall bolaget ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

I valberedningen ingår:

  • Jan Olofsson, eget innehav
  • Emil Hjalmarsson, utsedd av AB Grenspecialisten
  • Wilhelm Gruvberg, utsedd av Alcur Fonder

Valberedningen har utsett Emil Hjalmarsson till sin ordförande.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

  • förslag till ordförande på stämman;
  • förslag till styrelse;
  • förslag till styrelseordförande;
  • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete;
  • förslag till revisor;
  • förslag till arvode till bolagets revisor; samt
  • instruktion till valberedning inför årsstämman 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till Emil Hjalmarsson: emil@grenspecialisten.com eller brev till: JLT Mobile Computers Valberedning, Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten, Box 4042, 20311 Malmö, senast den 31 januari 2021.

För ytterligare information gällande valberedning och årsstämma

Emil Hjalmarsson                      Ola Blomberg
Valberedningens ordförande       Styrelseordförande
Telefon: +46-730-847989          Telefon: +46 70 584 66 41
emil@grenspecialisten.com        ola@olablomberg.se

För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök www.jltmobile.com. Mer finansiell information finns på JLT:s investerarsidor https://jltmobile.com/sv/investerarinformation.

Övriga frågor  
JLT Mobile Computers Group  
Per Holmberg, VD  
Tel.: +46 70 361 3934  
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
  

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.