LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers vidtar förebyggande åtgärder för fortsatt stabilitet genom den rådande globala Coronakrisen


Genom flera proaktiva insatser och kostnadsbesparingar skapas förutsättningarna för JLT att ta sig genom det oförutsägbara marknadsläget och snabbt kunna växla upp när situationen vänder.

Växjö, Sverige, 7:e april, 2020   * * *   JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att ett förebyggande åtgärdsprogram har initierats med syfte att förbereda verksamheten för de utmaningar och möjligheter som kan komma ur den pågående krisen kopplad till Coronapandemin. Genom insatserna i programmet skapas förutsättningarna för företaget att kunna hantera den rådande situationen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läget på marknaden är mycket ovisst och JLT följer därför noggrant utvecklingen samt för en nära dialog med leverantörer, samarbetspartners, återförsäljare och kunder. Då JLT:s erbjudande ofta kommer in sent i kunders projektcykler har ingen större nedgång i orderingången noterats under första kvartalet (se pressmeddelande JLT Mobile Computers redovisar utveckling av försäljningsvolym samt finansiell ställning för första kvartalet 2020, 2020‑04‑07). En lägre orderingång är emellertid att vänta längre fram i den pågående Coronakrisen. Vidare är en mycket viktig del i JLT:s försäljningsmetod att möta kunder ute på deras anläggningar, något som under rådande omständigheter inte är möjligt och därmed försvårar säljarbetet och väntas ha en negativ inverkan på försäljningen under en tid framöver.

JLT har dock en god finansiell ställning med en stark nettokassa. Dessutom har man en konkurrenskraftig och uppdaterad produktportfölj, och en diversifierad kundbas. Ett antal försiktighetsåtgärder har redan vidtagits för att minimera risken av störningar i leveransförmågan, som tillexempel ökade lager av komponenter och färdigtillverkade datorer, samt alternativa processer för att upprätthålla produktion- och reparationskapacitet. Tack vare detta har hittills inga störningar i leveranser förekommit. Företaget möter således denna kris med en stabil grund att stå på, men givet rådande osäkerhet i omvärlden och med företagets långsiktiga välmående i beaktande genomförs nu ytterligare proaktiva insatser.

Åtgärdsprogrammet innefattar utöver de redan genomförda insatserna bland annat avsikten att deltidspermittera personalen i det svenska bolaget i enlighet med av regeringen föreslagna regler för korttidsarbete, samt reducera antal anställda i den amerikanska verksamheten. Samtidigt har ledningsgruppen valt att sänka sina löner med 10 procent. Årets planerade kostnader och investeringar i företagets alla delar har gåtts igenom i detalj för att identifiera kostnadsbesparingar eller omprioriteringar. Företaget fortsätter driva de mest strategiska projekten för att kunna växla upp när krisen vänder. Vidare har styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag till utdelning för året (se pressmeddelande JLT Mobile Computers styrelse återkallar tidigare lämnat förslag till aktieutdelning för verksamhetsåret 2019, 2020-04-07).

Med god finansiell stabilitet och ovan nämnda åtgärdsprogram skapas möjligheter för JLT att fortsätta driva utvecklingen även i dessa osäkra tider och på sikt stärka sin position på marknaden.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7:e april 2020 klockan 08:10.Förfrågningar  
Per Holmberg, VD Stefan Käck, vVD och Ekonomichef
Telefon: +46 70 361 39 34 Telefon: +46 470 53 03 21
per.holmberg@jltmobile.com

 
 

 
stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

Bilaga