LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers redovisar utveckling av försäljningsvolym första kvartalet 2020 och finansiell ställning per 31 mars


Växjö, Sverige, 7:e april, 2020   * * *   Styrelsen för JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, har beslutat att offentliggöra preliminära uppgifter beträffande försäljningsvolym och finansiell ställning för första kvartalet 2020 som en följd av osäkerheten kring Covid-19.

Preliminärt uppgår orderingången i första kvartalet till 29 MSEK (31) och faktureringen till 27 MSEK (37). Utgående orderstock uppgår till 14 MSEK (18).

Den globala marknadsnedgången i finansiella instrument har under första kvartalet träffat JLT:s finansiella placeringar men bedöms balanseras av att tillgodohavanden i USD stärkts mot SEK. Den sammanlagda utgående nettokassan uppgår till 50 MSEK, var av 19 MSEK är placerad i diskretionär förvaltning med en aktieexponering på maximalt 20 procent. Resterande är banktillgodohavandena, huvudsakligen i SEK och USD. Den absoluta merparten av tillgångarna är likvid. Inga räntebärande skulder föreligger.

Nettokassan om 50 MSEK motsvarar i princip företagets totala rörelsekostnader, exklusive kostnad sålda varor för 2019.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7:e april 2020 klockan 08:05.

Förfrågningar  
Per Holmberg, VD Stefan Käck, vVD och Ekonomichef
Telefon: +46 70 361 39 34 Telefon: +46 470 53 03 21
per.holmberg@jltmobile.com

 
 

 
stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

Bilaga