LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers styrelse återkallar tidigare lämnat förslag till aktieutdelning för verksamhetsåret 2019


Växjö, Sverige, 7:e april, 2020   * * *  Styrelsen för JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att det tidigare förslaget om utdelning vid årsstämman för 2019 återkallas som en försiktighetsåtgärd till följd av rådande osäkerhet kring Covid-19 och dess effekter. Styrelsen vidhåller samtidigt sin tidigare bedömning av den föreslagna nivån på utdelningen till aktieägarna, men väljer att återkalla utdelningen för att ge utrymme för att bättre kunna överblicka och hantera konsekvenserna av nuvarande situation vad gäller efterfrågan, leveranser, resultat och villkor för statliga stödåtgärder.

JLT:s finansiella ställning är stark, såväl avseende eget kapital som likviditet. Styrelsen gör med stöd av detta fortsatt bedömningen att den tidigare föreslagna nivån på utdelning inte skulle äventyra JLT:s verksamhet och utveckling, och konstaterar vidare att aktiebolagslagen möjliggör att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för nytt beslut i frågan om så anses vara aktuellt.

Som tidigare aviserats, äger JLT:s årsstämma rum onsdagen den 6 maj 2020 kl. 16.00 i Växjö. Årsstämman avses att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7:e april 2020 klockan 08:00.

Förfrågningar  
Per Holmberg, VD Stefan Käck, vVD och Ekonomichef
Telefon: +46 70 361 39 34 Telefon: +46 470 53 03 21
per.holmberg@jltmobile.com

 
 

 
stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

Bilaga