LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers Bokslutskommuniké januari - december 2010


 * Omsättningen ökade till 108,6 MSEK (78,1)
 * Orderingång 117,1 MSEK (67,4)
 * EBITDA -1,3 MSEK (-5,8)
  Fjärde kvartalet 1,5 MSEK (-4,0)
 * Resultat efter skatt -7,0 MSEK (-7,1)
 * Ingen utdelning föreslås för 2011Kommentarer från VD
Vårt fokus under 2010 har varit att successivt öka försäljningen tillbaka till
2008 års nivå genom att stärka samarbetet med befintliga partners i USA och
Europa, och samtidigt expandera partnernätverket i Europa. Resultatet är att
faktureringen under 2010 ökade med 39% och överträffade 2008 års nivå.
Orderingången ökade med drygt 70% vilket resulterade i en fördubbling av
utgående orderstock under året.

Parallellt med dessa marknadssatsningar har vi investerat i, och tagit kostnader
för en effektivisering av produktions- och kvalitetsprocesser för att
säkerställa en kontinuerligt hög kvalitetsnivå till våra kunder. Det stora
testet av dessa insatser var leveransen av en den stororder på 35 miljoner
kronor som togs i USA under tredje kvartalet. Trots kundens aggressiva
leveranskrav och rådande komponentbrist på marknaden levererade vi den på
utlovad tid.

Dessa marknadssatsningar och effektiviseringen av organisationen har en
kortsiktig negativ påverkan på resultatet innan full effekt nås. Dessutom
påverkades resultatet negativt under 2010 av dyrare komponenter p g a
komponentbrist på marknaden, produktionsstartkostnader av nya produkter och
kundspecifika projekt, samt den allt starkare kronan. Vi strukturerar dessutom
om dotterbolaget i England för att ytterligare öka fokus på affärsutveckling och
tillväxt, och i samband med det valt att helt skriva ner kvarstående
goodwillpost på 3,3 MSEK.


Se hela rapporten på:www.jltmobile.com

För ytterligare information:

Per Holmberg         VD    0470 - 53 03 00

Stefan Käck         vVD / CFO 0735 - 31 00 57

www.jltmobile.comOm JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av ruggade datorlösningar för de
tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige
för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots
fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer
- funktioner som krävs för användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk,
gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via
försäljningspartners främst i Europa och USA och har över 60 000 installerade
datorer. JLT omsätter cirka 80 Mkr och har drygt 20 anställda i Sverige och tre
anställda vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret ligger i Växjö. Bolaget
grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under
symbolen JLT. För mer info, sewww.jltmobile.com


[HUG#1485486]