LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers valberedning och årsstämma 2020


JLT Mobile Computers valberedning och årsstämma 2020

Växjö, Sverige, 23:e oktober, 2019   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att årsstämma kommer att avhållas den 6 maj, 2020 på PM & Vänner i Växjö.

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av JLT Mobile Computers valberedning meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med Emil Hjalmarsson som sammankallande.

Enligt beslut på årsstämman 2019 skall bolaget ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

I valberedningen ingår:

  • Jan Olofsson, eget innehav
  • Emil Hjalmarsson utsedd av AB Grenspecialisten
  • Wilhelm Gruvberg utsedd av Alcur Fonder

Valberedningen har utsett Emil Hjalmarsson till sin ordförande.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

  • förslag till ordförande på stämman;
  • förslag till styrelse;
  • förslag till styrelseordförande;
  • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete;
  • förslag till revisor;
  • förslag till arvode till bolagets revisor; samt
  • instruktion till valberedning inför årsstämman 2021

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till Emil Hjalmarsson: emil@grenspecialisten.com eller brev till: JLT Mobile Computers Valberedning, Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten, Box 4042, 20311 Malmö, senast den 31 januari 2020.

För ytterligare information gällande valberedning och årsstämma
Emil HjalmarssonOla Blomberg
Valberedningens ordförandeStyrelseordförande
Telefon: +46-730-847989Telefon: +46 70 584 66 41
emil@grenspecialisten.comola@olablomberg.se


Övriga frågor 
Per Holmberg, VD 
Telefon: +46 470 53 00 53 
per.holmberg@jltmobile.com 

Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom lager/logistik, transport, hamnar och gruvor. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan företagets grundande har mer än 100 000 datorer levererats. Under 2018 omsatte JLT 130 MSEK. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Företaget grundades 1994 och bolaget är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn.

Bilaga