LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers delårsrapport januari - juni 2010


  * Orderingången ökade till 50,5 Mkr (36,1)
     - Tredje kvartalet i rad med ökande orderingång
  * Omsättningen uppgick till 36,7 Mkr (40,1)
  * Rörelseresultatet uppgick till -4,1 Mkr (-3,0)
  * Resultatet per aktie uppgick till -0,11 kr (- 0,06)
  * Ökad fakturering andra halvan av 2010 och ett positivt helårsresultat
  * Stororder i USA värd 35 Mkr för leverans under 2010 togs i juli

Kommentarer från VD:
- Orderingången under andra kvartalet fortsatte att öka för tredje kvartalet i
följd och slutade på 26,7 MSEK, vilket medför en genomsnittlig tillväxt från
kvartal till kvartal på 26 procent de tre senaste kvartalen.

- Vi har sett en fortsatt stark ökning av orderingången på USA-marknaden, samt
en god återhämtning av orderingången av datorer sålda under JLT:s varumärke i
Europa, om än från en tidigare låg nivå.

- Såsom aviserat i föregående kvartalsrapport påverkades leveranserna för andra
kvartalet negativt av ökade ledtider på komponenter samt en svag ingående
orderstock i kvartalet. Det resulterade i ett betydande negativt resultat för
andra kvartalet.

- I juni lanserade vi nya snabbare versioner av vår fordonsmonterade dator
JLT1214 och bärbara PC JLT8404. Samtidigt lanserade vi ett nytt Off-The-Shelf
(OTS) koncept vilket innebär att våra kunder har tillgång till omedelbar
leverans i medelstora volymer för flera standardkonfigurationer. Med de nya
modellerna och OTS-leverans är JLT väl positionerat för att möta kunders behov
och ta vara på en återhämtande marknad.

- Efter andra kvartalets slut, togs i juli en stororder i USA värd 35 MSEK för
leverans under 2010. Denna order i kombination med en stark ingående orderstock
för andra halvåret gör att vi räknar med en ökad fakturering under andra halvan
av 2010 och ett positivt resultat för helåret.

Se hela rapporten på: www.jltmobile.com

För mer information, vänligen kontakta:

Per Holmberg, VD, 0470-53 03 00,per.holmberg@jltmobile.com
Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57,stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för
de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i
Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och
räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 65 000 datorer. JLT omsätter cirka 80 Mkr och
har drygt 20 anställda i Sverige och tre anställda vid dotterbolaget i England.
Huvudkontoret ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat
på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E. Öhman J:or Fondkommission
som certified advisor. För mer info, sewww.jltmobile.com[HUG#1438056]