LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers delårsrapport januari - mars 2010


Omsättning och resultat för första kvartalet 2010


·         Omsättningen uppgick till 24,6 Mkr (21,9)

·         Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr (- 0,4)

·         Resultat efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (- 0,6)

·         Resultatet per aktie uppgick till 0,00 kr (- 0,2)

·         Orderingången ökade till 23,8 Mkr (13,6)

·         Bruttomarginalen ökade som effekt av genomförda kvalitets- och
produktionsförbättringarKommentarer från VD:

- En ökad fakturering och förbättrade marginaler jämfört med föregående kvartal,
kombinerat med fortsatt god kostnadskontroll resulterade i ett positivt
rörelseresultat under årets första kvartal, säger Per Holmberg, VD på JLT Mobile
Computers.- Återhämtning på USA-marknaden samt påbörjade serieleveranser av kundspecifika
projekt resulterade i en ökad fakturering och orderingång. Försäljningen i
Europa har varit fortsatt svag under perioden.- Pågående arbete med att förbättra kvalitetsprocesser och
produktionseffektivitet har lett till en gradvis förbättrad bruttomarginal i
jämförelse med närmast föregående kvartal. Den starka utvecklingen av den
svenska kronan har påverkat bruttomarginalen negativt i jämförelse med samma
period föregående år. Jämfört med helåret 2009 har bruttomarginalen ökat från
23,3 procent till 26,9.- Ökade ledtider på komponenter tillsammans med en svag orderstock påverkar
leveranskapaciteten negativt och faktureringen för andra kvartalet kommer att
understiga första kvartalets utfall. Arbete pågår med att koncentrera
produktutbudet och korta ledtiderna för utvalda produkter vilket på längre sikt
medför ökad leveranskapacitet.Det långsiktiga behovet av tåliga datorer för tuffa miljöer fortsätter att växa,
vilket ger en långsiktigt god tillväxtpotential för JLT.Se hela rapporten på: www.jltmobile.com För mer information, vänligen kontakta:Per Holmberg, VD, 0470-53 03 00, per.holmberg@jltmobile.com


Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57, stefan.kack@jltmobile.com
Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av ruggade datorlösningar för de
tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige
för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots
fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer
- funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport,
lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon.
JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har
levererat över 60 000 datorer. JLT omsätter cirka 80 Mkr och har drygt 20
anställda i Sverige och tre anställda vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret
ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX,
First North under symbolen JLT med E. Öhman J:or Fondkommission som certified
advisor. För mer info, se www.jltmobile.com[HUG#1412099]