Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers styrelse återkallar tidigare lämnat förslag till aktieutdelning för verksamhetsåret 2019

Växjö, Sverige, 7:e april, 2020   * * *  Styrelsen för JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att det tidigare förslaget om utdelning vid årsstämman för 2019 återkallas som en försiktighetsåtgärd till följd av rådande osäkerhet kring Covid-19 och dess effekter. Styrelsen vidhåller samtidigt sin tidigare bedömning av den föreslagna nivån på utdelningen till aktieägarna, men väljer att återkalla utdelningen för att ge utrymme för att bättre kunna överblicka och hantera konsekvenserna av nuvarande situation vad gäller efterfrågan, leveranser, resultat och villkor för statliga stödåtgärder.

JLT:s finansiella ställning är stark, såväl avseende eget kapital som likviditet. Styrelsen gör med stöd av detta fortsatt bedömningen att den tidigare föreslagna nivån på utdelning inte skulle äventyra JLT:s verksamhet och utveckling, och konstaterar vidare att aktiebolagslagen möjliggör att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för nytt beslut i frågan om så anses vara aktuellt.

Som tidigare aviserats, äger JLT:s årsstämma rum onsdagen den 6 maj 2020 kl. 16.00 i Växjö. Årsstämman avses att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7:e april 2020 klockan 08:00.

 

Want to learn more?

We’re here to help and advise you on every aspect of rugged devices and industry data communications. Please fill in the form and we will get back to you as soon as possible.