Transporter

De ruggade datorerna från JLT används inom transportindustrin för att förbättra både säkerhet och effektivitet, samtidigt som bränsleåtgång och koldioxidutsläppen reduceras.

Optimerade transporter
Med satellitnavigering kan ruttplanering optimeras för att reducera såväl körsträcka som transporttid.

Förarstöd
Genom att förse föraren med körinstruktioner minskar risken för felkörningar och transporten blir mer effektiv. Systemen kan också underlätta för föraren i svårmanövrerade situationer genom att med hjälp av kameror visa bilder av omgivningen och utifrån den ge instruktioner eller användas för att styra griparmar från fordonet med centimeterprecision.

Säkerhet
I datorerna kan applikationer för utökad säkerhet integreras, det är tillexempel möjligt att programmera så att systemet vid en eventuell olycka automatiskt slår larm även om föraren skulle vara skadad och oförmögen att larma. Vid larm kan även vägbeskrivningar till ambulans och räddningspersonal bifogas vilket gör att de snabbare kan vara på plats.

Utanför arbetet
För fordon där föraren spenderar tid även efter arbetsdagens slut kan datorerna fungera som en fritidssysselsättning där föraren kan koppla upp sig på internet och få tillgång till spel, TV och video.

“Vi använder JLTs ruggade datorer i våra timmerbilar och har med hjälp av dem förbättrat spårbarheten och visualiseringen av axelbelastningen vilket är nyckeln till att öka vägsäkerheten och hanteringen av våra fordon”, säger Lena Larsson, projektledare på Volvo. ”Datorerna har fungerat mycket bra och vi är glada att ha JLT som IT-partner i projektet.”

JLT Verso Series

JLTs datorer underlättar dagligen arbetet inom flera yrkeskategorier inom fordonsindustrin, busschaufförer som bättre kan följa svårtydda eller förändrade körinstruktioner, tågkonduktörer som lättare kan ta betalt av resenärer eller mekaniker som får bättre stöd vid diagnostisering.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev