Tillverkningsindustri

Slipp dyra skyddshöljen - JLT:s stryktåliga datorer fungerar som de är även i de tuffaste miljöerna.

Automatiserad industri och tillverkning
PC-datorer är vanliga i de flesta industrier och används för att automatisera flera olika slags uppgifter. I vissa miljöer som är särskilt utsatta för olja, gas, stötar, damm och höga temperaturer är standarddatorer inte tillräckligt pålitliga. För dessa mycket krävande miljöer har JLT utvecklat datorer med hög stryktålighet men utan att göra avkall på prestanda. Datorerna från JLT tar industriautomatiseringen till en ny nivå, de står emot de flesta påfrestningar som kan uppstå i fabriker och verkstäder och kan placeras praktiskt taget var som helst, tillexempel intill cementblandare, svarvar, pumpar, elektrisk svetsutrustning eller vart som helst där informationsåtkomst är nödvändig.

Detta skapar många nya användningsområden. Genom att kontrollera flera olika maskiner med ett och samma datorsystem kan såväl tidsåtgång som arbetsinsats minskas. Stryktåliga datorer är ideala vid processövervakning för att förebygga fel och därmed frigöra tid för personalen att arbeta med mer komplexa uppgifter.


JLT Verso Series

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev