Gruvindustri

För att fungera i de mycket påfrestande förhållanden som råder inom gruvindustrin krävs särskilt tålig utrustning och endast de tuffaste datorerna klarar utmaningen. JLT:s stryktåliga datorer används framgångsrikt av kunder inom detta segment världen över.

Den tuffa miljön inom gruvindustrin har länge begränsat datoranvändandet i branschen. JLT:s stryktåliga datorer står emot damm, fukt, temperaturvariationer, vibrationer och kemikalier och kan därmed användas i borr- och schaktmaskiner, lastfordon och andra gruvmaskiner. Fordon och maskiner som används kan enkelt koordineras med hjälp av datorsystemen.

Automatiserad datainsamling och -export
De stryktåliga datorerna från JLT har många användningsområden inom gruvindustrin och hanterar realtidsinformation om alltifrån olika gruvaktiviteter och analyser av malm- och mineralkvalitet till däckstatus på fordonen. Insamlad data och rapporter synkroniseras automatiskt till huvudsystemet och ger värdefull information om produktivitet ner på fordonsnivå. Med datan lättillgänglig i direkt anslutning till gruvor och fordon kan utvärderingar och konsekvensanalyser av till exempel ruttändringar snabbare genomföras och mer välgrundade beslut fattas.

Minimera "den mänskliga faktorn"
I arbete som utförs manuellt finns alltid en underliggande risk för att misstag oavsiktligt begås av personalen. Inom gruvindustrin kan emellertid konsekvenserna av en kort stunds tankspriddhet bli mycket kostsamma. På ett ögonblick kan felaktig hantering eller placering förstöra mineraler för miljonbelopp. Risker som dessa kan reducerat kraftigt eller rent av helt elimineras med hjälp av system för säkerhetskontroll på datorer monterade direkt i fordonen.

Maskinstyrning och -kontroll
Med datorer från JLT kan alla typer av gruvmaskiner styras och kontrolleras med millimeterprecision. Genom att övervaka maskinparken och samla in data om maskinproduktivitet och planerad service kan flaskhalsar och oplanerade driftstopp i produktionen undvikas och effektiviteten maximeras.

JLT Verso Series

"De historiska metoderna för att bryta malm och mineraler är passé. Idag är gruvarbete mycket mer effektivt och lönsamt tack vare datoriseringen. Dessutom har både säkerheten för gruvarbetarna och deras produktivitet ökat avsevärt tack vare det datorstöd som finns att tillgå."

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev