Avfallshantering

Stryktåliga datorer från JLT står emot alltifrån smuts, väta och damm och kan förbättra kvalitén inom miljöarbete och avfallshantering.

Ett effektivt sätt att kvalitetssäkra avfallshantering är att väga och registrera varje behållare. Denna data kan även användas som underlag vid debitering mot kund. För att ett flexibelt system för denna typ av datainsamling ska fungera krävs en stryktålig dator som klarar de påfrestande miljöerna i sopbilarna.

Rutt- och fordonsplanering
Att använda rätt fordon för rätt ändamål är nyckeln till effektiv avfallshantering. JLTs datorer kan användas för informationshantering och utrustas med system som genomför beräkningar och ruttplanering för maximal produktivitet och avkastning.

Datainsamling för produktivitetsrapporter
Genom att samla in och hantera data om vikt och transporttider direkt från fordonen med hjälp av en stryktålig dator kan uppgifterna automatiskt sändas till huvudsystemet för beräkning av respektive fordons produktivitet. På så vis kan information om hur väl varje fordon presterar, samt orsaken till eventuella framgångar eller missöden så att "best practice" kan upprättas inom företaget.

Att använda ett specifikt fordon för en särskild rutt och med precis tidsangivelse ökar varje fordons produktivitet och minskar kostnaderna för bränsle, underhåll med mera. Vidare kan personalens arbete förenklas och risken för felkörningar minimeras genom att via GPS-satelliter sända geografiska data och förarinstruktioner till fordonen.

Optimering av däcktryck sparar både pengar och på miljön
Ett annat vanligt användningsområde för stryktåliga datorer inom avfallshantering är automatisk optimering av däcktryck beroende på fordonets vikt. Genom att automatiskt justera lufttrycket i däcken efter hur tungt lastat fordonet är minskar kostnaderna för såväl bränsle som underhåll. Dessutom reduceras utsläppen och miljöpåverkan minskar.

Verso Series

Avfallshantering är ett av områdena där nyttan av stryktåliga datorer är uppenbar. Informationssystem kan skapa stort värde för företag i branschen, men miljön fordonen vistas i är mycket påfrestande och all teknisk utrustning måste vara mycket robust för att fungera.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev